Brun avdeling

På brun avdeling er det barn fra 2-4 år. Barna i denne alderen er undrene, spontane, aktive og fulle av ideer. Gjennom vårt satsningsområde har vi fokus på å være mye ute, og vi er heldige som har et flott uteområde og skogen som nærmeste nabo. Her bruker vi kroppen og alle sansene våre og gir barna gode opplevelser. Vi utforsker småkryp, klatrer, balanserer og blir kjent med nærmiljøet vårt.

Vi er opptatt av barnas lek. Leken er verdifull for barna og gir rom til læring og muligheten til å uttrykke seg og forstå verden rundt de. Leken er lystbetont og gir glede.

Gjennom leken danner barna relasjoner og vennskap. Vi er opptatt av at alle barna skal ha noen å leke med og tilhørighet i gruppen. Vi snakker om at vi skal være snille mot hverandre og at alle er verdifulle! Barnehagen skal være et sted for alle!