Lilla avdeling

Lilla avdeling kaller seg for Storfot, barna her er 5/6 år. På lilla får barna føle på å være de største i barnehagen, noe som er veldig stas. Derfor er det viktig for oss at de får ekstra oppmerksomhet. Vi fokuserer på selvstendighetstrening.

For oss er det viktig at barna opplever mestring i ulike aktiviteter, ute på tur og i ulike aktiviteter. Det står i rammeplanen for barnehagen, under fagområdet "nærmiljø og samfunn", at personalet skal introdusere barna for personer, steder og samfunnsinnstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt.

Vi drar i Stjernehallen, på teater, har aktivitetsdager, jobber med temaer som barna selv er med på å bestemme, kirkebesøk, forbereder barna til skolestart ved å leke med bokstaver og tall. På våren er det overnatting, noe barna gleder seg til hele året.

I tillegg til å fokusere på selvstendighet har vi fokus på å være snille og gode mot hverandre, og hvordan vi ønsker å møte andre mennesker.