Fadderbarna våre.

Fotspor Barnehage AS vet at det nytter å hjelpe. Fra 2003 har vi vært faddere for tre jenter i Swaziland. De er nå blitt 14, 16 og 18 år.

Gjennom misjonærer som jobber i Swaziland sender vi penger hver måned til fadderbarna som skal dekke mat, klær og skolegang. Vi får jevnlig bilder og oppdattering på hvordan barna har det på mail. Til jul sender vi tegninger, hilsninger og julegaver. Julen 2007 mistet jentene våre pappa`n sin som var den eneste forsørger til jentene. Vi har samlet inn penger slik at jentene nå har eget hus de kan bo trygt i. I 2013/2014 hadde vi prosjekt Kirkebygg som nå er gjennomført. Det andre prosjektet var å samle inn penger til å borre brønn i nærmiljøet til jentene. Det fikk vi inn nok midler til, så i april 2014 var Sylvi Engebretsen i Swaziland og ordnet med vannborring. Vi står nå i kø til borring for å få vannet på plass.