Grønn avdeling

Grønn avdeling er for barn mellom 2-4 år. Visjonen vår; Lek = Livets læring hvor vi fokuserer på læring, lek, omsorg, være ute og vennskap. Dette er veldig viktig for oss og noe vi jobber etter hver dag,

Vi er opptatt av vennskap og at alle har noen å leke med. Det viktigste for oss er at barna føler seg trygge. Vi har vennskap og farger som tema dette året.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungerer godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Metoder vi er spesielt oppattt av er rollespill, ulike aktiviteter som bøker, sang og musikk. Vi har også fokus på samlingsstunder basert på vennskap.