Barnehagedagen 2019

12.03.19 var det tid for den store barnehagedagen. Barnehagedagen markeres i mars hvert år, og det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og FUB som sammen står bak markeringen. Formålet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.

I år var temaet for dagen :*Jeg lurer på.. *

Barna har fått undret seg sammen med personalet, og utifra denne undringen har det blitt gjennomført ulike prosjekter på hele huset. Tirsdag var det duket for den store finalen, da skulle nemlig barna utføre de ulike eksperimentene sammen med foreldrene sine 🙂 barna hadde en super dag, tusen takk til alle som hadde mulighet til å delta på denne dagen🙂