Lilla avdeling

Lilla avdeling kaller seg for Storfot, barna her er 5/6 år. På lilla får barna føle på å være de største i barnehagen, noe som er veldig stas. Derfor er det viktig for oss at de får ekstra oppmerksomhet. Vi fokuserer på selvstendighetstrening.

Når barna begynner på lilla avdeling er de eldst i barnehagen, og siden avdelingen er ren aldersgruppe har vi mulighet til å gjøre mye variert.Vi går oftere på tur, finner på større prosjekter og vi er mer impulsive. For oss er det veldig viktig å være der for hvert eneste barn.Alle skal føle seg trygge og ønsket. Vi følger barnas interesser når vi velger aktiviteter og tema. Vi er veldig opptatt av at barna skal få deltatt i mest mulig.

 

For oss er det viktig at barna opplever mestring i ulike aktiviteter, ute på tur og i ulike miljøer. Det står i rammeplan for barnehagen, under fagområdet "nærmiljø og samfunn", at personalet skal inrodusere barna for personer, steder og samfunns institusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg og ferdes trygt. 

 

Vi har aktivitetsdager, jobber med temaer som barna selv er med på å bestemme, har brevvenner, kirkebesøk, handleturer til matbutikken hvor barna hjelper oss med å handle, vi har matgrupper hvor barna lager mat til hele barnehagen, det er teaterturer, biblioteksturer og mye, mye mer. Vi forbereder barna til skolestart ved å leke med bokstaver og tall. På våren er det overnatting, noe barna gleder seg til hele året. Da starter vi med at barna selv får være med å lage middag, deretter finner vi skattekartet og leter etter skatten. Når barna finner skatten koser vi oss med ogdteri(skatten) og en film på storskjermen. Når de våkner på morgenen er det alltid spennede å få lov til å åpne barnehagen sammen med de voksne. 

I tillegg til å fokusere på selvstendighet, har vi fokus på å være snille og gode mot hverandre.Vi snakker mye om hvordan vi ønsker å møte andre mennesker. Dette bruker vi en del tid på, og mange av temaene våre hander om akkurat dette. Vi snakker fast om dette i dagssamlingene våre. Ved å være gode mot hverandre mener vi at vi alltid skal være snille mot hverandre, selv om man ikke alltid er enige med hverandre. Vi bruker eksempler på hendelser som tidligere har hendt, slik at vi kan reflektere i sammen om hvordan vi kunne ha løst det. Det er overraskende hvor reflekterte barna selv er, og som regel sitter de ofte med løsningen selv. Vi har foreksempel hjertekalender til jul hvor alle barna får hvert sitt hjerte. Når det er barnet sin tur kommer de andre barna med gode ord om dette barnet. Dette skriver vi på hjertet, og limer på bildet av barnet :-)