Grønn og brun avdeling

Grønn og brun avdeling er en avdeling som består av to baser. Her er det barn mellom 2-4 år. Visjonen vår; Lek = Livets læring hvor vi fokuserer på læring, lek, omsorg, være ute og vennskap. Dette er veldig viktig for oss og noe vi jobber etter hver dag,

Barn i 2- 4 års alderen er undrende, spontane, aktive og fulle av ideer. Vi er opptatt av barnas egenverdi, at de skal få utvikle seg i trygge og gode rammer. Vi er opptatt av vennskap og at alle har noen å leke med.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungerer godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Metoder vi er spesielt oppattt av er rollespill, ulike aktiviteter som bøker, sang og musikk. Vi har også fokus på samlingsstunder basert på vennskap.

Vi er opptatt av barnas lek. Leken er verdifull for barna og gir rom til læring og muligheten til å uttrykke seg og forstå verden rundt de. Leken er lystbetont og gir glede. Gjennom leken danner barna relasjoner og vennskap. Vi er opptatt av at alle barna skal ha noen å leke med og ha tilhørighet i gruppen. Vi snakker om at vi skal være snille mot hverandre og at alle er verdifulle! Barnehagen skal være et sted for alle!

 

Vi har som satningsområde at vi skal være mye ute. Barnehagen har et stort og flott uteområde, i tillegg er vi så heldige at vi har skogen som nærmeste nabo. Vi har også et eget område i skogen vi ofte går tur til. Her har vi satt opp lavvo, do, bålsted, og vi jobber i samarbeid med barna på å utvikle denne videre. Her bruker vi kroppen og alle sansene våre masse, barna får med seg mange gode opplevelser. Vi utforsker småkryp, klatrer, balanserer og blir kjent med nærmiljøet vårt. På tur har vi med poser slik at vi kan plukke søppel sammen med barna.