Sykdom

Som hovedregel skal barna være friske når de er i barnehagen. Foreldre/foresatte kan i usikre tilfeller vurdere sammen med personalet om barnet kan være i barnehagen eller ei. Ved oppkast/diare skal barna være symptomfrie i 48 timer før det vender tilbake til barnehagen, dette for å unngå smitte!! Ved feber skal barna være symptomfrie i 24 timer.Ved mistanke om barnesykdommer hos barnet er det viktig at vi får beskjed slik at vi kan henge oppslag til de øvrige foreldre/foresatte. Det er ikke bare feber som bestemmer om barnet skal vær hjemme fra barnehagen, se også på barnets allmenntilstand.