Barnehagen vår

Fotspor barnehage er en 5-avdelings barnehage med plass til 110 barn. Vi holder til sentralt på Kråkerøy med flotte turmuligheter i nærmiljøet.

Fotspor barnehage åpnet i 2003, og flyttet inn i flotte nye lokaler ved siden av Rød skole i 2008.

Vi benytter enhver mulighet til å være ute, og benytter oss også mye av nærmiljøet vårt.