planleggingsdager 2023-2024

Barnehagen har 5 planleggingsdager pr barnehageår. Inneværende barnehageår er det planleggingsdag på følgende datoer 16.08.23 17.11.23 02.01.24 15.03.24 10.05.24