Ukeplan

Hver avdeling har en årsukeplan som i grove trekk viser hverdagen vår. I tillegg blir det lagt ut egen ukeplan for hver avdeling på barnehagens egne sider, som inneholder mer detaljer for inneværende uke.