Små barn i en stor verden :-)

Rød og blå avdeling er barnehagens minifot gjeng. Det er mange flotte barn i alderen 0-2 år, og dette er for de aller fleste det første møte med den store verden utenfor foreldrenes trygge nærhet. De første månedene etter oppstart er helt og holdent viet til å sørge for å skape god trygghet og tydelige rammer for disse små :-)

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære." Rammeplan for barnehager"