BOKSTART FREDRIKSTAD

I høst er 4 og 5 åringene meldt på Bokstart Fredrikstad :-) Bokstart i Fredrikstad er et tilbud til de minste barna og familiene deres. Målet er å fremme høytlesing for de minste, og skape leselyst og styrke ordforrådet når barna er helt små. Bokstart Fredrikstad har også et eget tilbud med lesestund for barnehager.

 

Fra bokstartfredrikstadkommune.no :

Målet med Bokstart-prosjektet er altså å fremme små barns språkutvikling og leselyst. Studier av barns språkutvikling viser at de første årene i et barns liv legger grunnlaget for deres lese- og skriveferdigheter, læringsevner, sosiale kompetanse og livsmuligheter.

Bokstart Fredrikstad kan dermed være med å utjevne de store sosiale forskjellene mellom barn i vår kommune.

Prosjektet Bokstart gjennomføres i flere kommuner i Norge og er velutprøvd internasjonalt. Det går ut på å skape leseopplevelser for de minste, motivere til lesing, og å dele ut gratis bøker til små̊ barn (0-3 år) og familiene deres i samarbeid med helsestasjoner, bibliotek, kulturinstitusjoner og barnehager.

Forskning på̊ barns ordforråd viser merkbare forskjeller mellom barn fra ulike familier, og peker på̊ behovet for å sette inn tiltak som bidrar til å utjevne forskjeller fra barna er helt små̊.

Det er Foreningen Les om står bak Bokstart-satsingen i Norge. Vi bygger på denne velprøvde modellen.

 

Endelig var det Fotspor sin tur til å delta i dette prosjektet. Leseglede, formidling og bøker er noe vi har stort fokus på, så det å få delta i bokstart er noe vi har gledet oss veldig til:-) 

Barna tok bussen frem til byen, gikk til biblioteket, deltok i en kjempe fin samling med høytlesing, dans, lek og bevegelse. De fikk utforske biblioteket, og de hadde god tid til å lese bøker :-)

Etter samling tok de på sekken igjen, og gikk hele veien fra biblioteket og tilbake til barnehagen!Både små og store hadde en super dag, og gleder seg allerede til neste gang!!