VÅRDUGNAD

Nå har våren festet grepet, vi har mange flotte dager med både sol, vind og regn. I Fotspor barnehage er vi opptatt av at barna skal føle seg sett, ha medbestemmelse, være inkludert og ikke minst kjenne på gleden av å ta vare på hverandre, tingene sine, naturen og alt det vi har rundt oss. Et meget godt fenomenet som ivaretar alt dette er nettopp ; DUGNAD :-) De siste ukene har barna jobbet nettopp med dugnad. Vi klargjør uteområdet, leker, gress, sandkasse, busker og trær etter en lang og kald vinter. Se under for bilder av de flinke barna våre :-)

Barna velger selv de aktivitetene de vil være med på, de har jobbet alene, sammen med andre barn og de har deltatt sammen med voksne. De aller fleste barna har nok vært innom både feiing, rydding, raking, spyling og vasking:-)

 

Fra Rammeplan for barnehager, 2017:

I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.

 

Barna feier sammen sand, alt dette må jo tilbake i sandkassa igjen :-)

grus og sand må vekk fra lekemattene

Det er mye lærdom i felles aktiviteter, og nye redskaper som f.eks feiekost, er ikke alltid like lett. 

...men de prøver, og prøver og prøver.. Mestringen er høy og gleden stor når de har klart å feie sammen en liten sandhaug

Selvfølgelig må lekeapparat vaskes. Her tar 1 og 2 åringene ansvar for utelekene sine. Oppvaskbørster fungerer supert som vaskeverktøy, og vann er alltid gøy!!

Personalet skal

  • være aktive og tilstedeværende, støtte og utfordre barna til variert kroppslig lek og anerkjenne barnets mestring
  • Rammeplan for barnehager, 2017

Spennede med såpe og vann, jo mer vi rører, jo flere bobler blir det :-)

Se så rent og pent det blir!

Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse,skal barnehagen bidra til at barna

  • opplever trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer, inne og ute, året rundt
  • Rammeplan for barnehager, 2017

Det jobbes iherdig :-)

Vi må ikke glemme å rake gresset rent for løv og kvist

Både små og store har vært engasjert i dugnaden, dessverre måtte det flotte klatretreet vår kuttes..

...men vi fikk beholde litt å klatre i :-)

Kassa til sandkasselekene inneholdt nesten mer sand enn leker, godt å få vasket den.

Alle samarbeider, her skal det kobles til vann.. Vi må jo spyle også

Feiekosten har mange bruksområder, visste dere at den lager masse spennede skygge :-) 

Barnas fokus er ikke alltid der vi voksne tenker den er! Det er helt fantastisk å være på barnas nivå, høre deres tanker og se hvordan de opplever verden. Den verden er ganske spennede !!