Brannvernuke

Uke 38 er det nasjonal brannvernuke og det har vi også fokus på i Fotspor barnehage. Vi snakker mye med barna om hva vi skal gjøre hvis brannalarmen går. I slutten av uka har vi felles brannøvelse i hele barnehagen og etterpå får barna diplom. Det er viktig at også foresatte snakker med barna før og etter brannøvelsen, da mange barn kan bli redde av den høye lyden.