Den store barnehagedagen.

1. mars er det "Den store barnehagedagen". Det er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold. Tema for årets barnehagedag er "Les høyt for oss". Det handler om barnehagens arbeid med å sikre barn en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barn. 1. mars inviterer vi til foreldrekaffe kl 14-16. Velkommen.