Verdensrommet

Lilla avdeling (5/6 åringene) jobber bl.a. om dagen med temaet verdensrommet. Dette engasjerer både små og store. Temaet gir barna stor skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal også lage kostymer med dette temaet som de skal bruke på karnevalsfeiringen i barnehagen. Star Wars er også spennende å dra inn i dette temaet.