Fotspor Barnehage

Barnehagens visjon er Lek = livet læring. Barnehagens satsningsområde er natur, miljø og teknologi + antall, rom og form