Lek, tilvenning og vennskap

"I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov" Rammeplan for barnehager.

I august har vi helt åpen ukeplan på alle avdelinger. Vi legger tilrette for at barna skal ha tid og rom for å bli trygge, bli kjent med store og små og kunne danne seg gode grunnlag for videre vennerelasjoner. Vi har mange ulike forutsetninger ved oppstart hver august. Vi har barn som har hatt lang sommerferie, vi har barn som er helt nye i barnehagen, vi har barn som bytter avdeling innad i barnehagen og vi har barn som savner venner som har startet på skolen. Det skal være rom for å kunne møte alle disse følelsene. Barnehagens egen visjon(Lek = livets læring) dreier seg bla nettopp om dette; gi rom for Omsorg, Danning, vennskap, uteaktiviteter og Lek. Begrepet omsorg tar for seg at vi i Fotspor etterstreber at vi aktivt legger til rette for omsorgsfulle relasjoner, både mellom barn og voksne og mellom barn-barn. Dette skaper grunnlag for trivsel, glede og mestring:-)

 

Vår visjon   -->trykk på lenke for å se barnehagens visjon :-)

 

Noen glimt fra denne uka